KOTalkMessageReceiverType Constants Reference

Declared in KOSessionTask+TalkAPI.h

KOTalkMessageReceiverType

메시지 전송 수신자 타입

Definition

typedef NS_ENUM(NSInteger, KOTalkMessageReceiverType ) {
   KOTalkMessageReceiverTypeUser = 0,
   KOTalkMessageReceiverTypeFriend = 1,
   KOTalkMessageReceiverTypeChat = 2,
};

Constants

KOTalkMessageReceiverTypeUser

KOUser

Declared In KOSessionTask+TalkAPI.h.

KOTalkMessageReceiverTypeFriend

KOFriend

Declared In KOSessionTask+TalkAPI.h.

KOTalkMessageReceiverTypeChat

KOChat

Declared In KOSessionTask+TalkAPI.h.

Declared In

KOSessionTask+TalkAPI.h